ניהול איכות

חברת מ.נ.מ. מהנדסים מונתה לחברה מנהלת בתחום הבטחת האיכות בפרוייקט כביש 9. כביש 9 יחבר את כביש 4 דרומית לחדרה עם כביש 6 באיזור בקה אל גרבייה.

הפרוייקט מבוצע בתוואי חדש מזרחית לכביש 4 עד מערבית לכביש 581.  הכביש מתוכנן להיות דו מסלולי דו נתיבי עם אפשרות עתידית להוספת נתיב שלישי במפרדה בין המסלולים.

הפרוייקט כולל שבעה גשרים:

מחלף חדרה דרום

גשר מעל מסילת רכבת עתידית

5 גשרים נוספים, חלקם ישמש למעבר כלים חקלאיים, מעבר מעל נחל חדרה, נחל חביבה ומעל הכביש לבית העלמין החדש של חדרה.