מ.נ.מ. מהנדסים הינה חברה להנדסה אזרחית המתמחה במספר תחומים של ענף הסלילה. החברה שהוקמה בשנת 2003 ע"י אבי שגן וגלעד שלוש משלבת ידע והתמחויות בתחומים שונים בענף הסלילה.

תחומי ההתמחות של החברה כוללים בין היתר: פיתוח מערכות לניהול מיסעות (מנ"מ), בניית תוכנות הנדסיות יעודיות מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי GIS, בקרה והבטחת איכות בפרויקטי סלילה, תכנון מבנה מיסעות, תכנון ופיקוח בנושאי אחזקה ושיקום של מיסעות, חומרי סלילה וטכנולוגיות סלילה מתקדמות.