פיקוח אספלטים תל אביב

חברת מנמ מהנדסים מבצעת פיקוח על עבודות סלילה ברחבי העיר תל אביב.

במסגרת פרוייקט זה, מתבצעים ריבודים בתערובות אספלט מיוחדות