כביש 70 בין צומת פורידיס לכביש 4

ניהול איכות

חברת מ.נ.מ. מהנדסים מונתה לחברה מנהלת בתחום הבטחת האיכות בפרוייקט כביש 70.
במסגרת פרוייקט זה, מבוצעות עבודות הרחבה, מכביש חד מסלולי חד נתיבי לכביש דו מסלולי ודו נתיבי.
העבודה כוללת בין היתר, בניית גשר למעבר כלים חקלאיים באיזור תחנת הדלק שבתוואי הקטע.