מהנדסי החברה ביצעו במהלך השנים מחקרים הנדסיים רבים פורצי דרך בתחומים מגוונים הקשורים לענף הסלילה והתשתיות.

חומרים ותהליכים:
מחקר להטמעת מערכת מלמ"מ (מערכת להעמסה מואצת של מסעות ) הידועה גם בשמה APT -Accelerated Pavement Testing. המחקר בוצע  עבור נתיבי ישראל (לשעבר החברה הלאומית לדרכים) וכלל דו"ח מחקר הנדסי, סיורים במתקני APT באירופה וארה"ב, מסמכי המלצות הנדסיים, ניתוחי כדאיות כלכליים ועוד.

מחקר לפיתוח תערובות אספלט מתקדמות עם התנגדות גבוהה לחריצה.

מחזור חם של אספלט במפעל מרכזי
אספלט ממוחזר RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) הינו אספלט ישן אשר קורצף או פורק מהמסעה כחלק מתהליך שיקום או פירוק המסעה. חומר זה ניתן לשימוש חוזר כחלק מיצור תערובות אספלטיות חדשות בשל הערך השיורי של מרכיבי התערובת האספלטית, האגרגט והביטומן הישן.

מחקר להטמעת מערכות הידוק חכם בסלילה לישראל. 
המחקר בוצע עבור נתיבי ישראל וכלל דו"ח מחקר הנדסי, מחקרי שדה במהלך סלילת כבישים חדשים, מסמכי המלצות הנדסיים, מפרט הנדסי ועוד.

מחקר בתחום מדידות התנגדות להחלקה במיסעות. 
המחקר שארך 3 שנים בוצע עבור נתיבי ישראל וכלל דו"ח סקר ספרותי, ניסויי שדה למדידות וריאנטים שונים: השפעות מיקום גלגל מדידה, טמפרטורה, ערכי התנגדות להחלקה בתעורובת אספלט "טריות", שיפור נוסחאות המרה בין שני ציודים המשמשים כיום בישראל, מאגר מידע אינטרנטי מבוסס GIS, מסמכי המלצות הנדסיים, עדכון מסמכי המפרט של נתיבי ישראל, ליווי ומענה לפרויקטים בביצוע.

מחקר ופיתוח מערכת לפענוח אוטומטי של נזקי מיסעה מתוך צילומי וידאו של המנ"מ.