חברת מ.נ.מ. מהנדסים מבצעת סקרים הנדסיים בתחום אחזקת דרכים (PMS) ומתקנים (AMS) בתחום המוניציפאלי והבין עירוני.