Manam PMS

הקמה של מערכות מנ"מ לניהול אחזקת רשת הדרכים (PMS) מערכות PMS הינן כלי קריטי למיטוב ההשקעה בתחזוקת רשתות כבישים בערים ומדינות. 

תוכנת ה- PMS פרי פיתוחנו רב- השנים, משלבת ממשק אינטואטיבי GIS וכלי תמונה ( ניתן לראות וידאו ותמונת מצב הנדסית רחוב/כביש רצוי בלחיצת כפתור), ומאפשרת שאילתות, ניתוח ותצוגה קלה של נתוני רשת הכבישים וכוללת מנגנונים הנדסיים מתקדמים לתכנון אסטרטגי ואופטימיזציה כלכלית להשקעות של תחזוקת דרכים לטווח ארוך. 

בין הפרויקטים שביצענו עד היום נמנים: הקמת מערכות מנ"מ לנתיבי ישראל- 15,000 ק"מ- נתיב, עירית ירושלים 2,500 ק"מ- נתיב, עירית תל אביב- 1,650 ק"מ- נתיב, העיר רינו בנבאדה 3,000 ק"מ- נתיב, וערים נוספות (קרית שמונה,הוד השרון, מטה בנימין ועוד) וכן עבור מדינות בעולם במסגרת פרויקטים של הבנק העולמי: רומניה 6,000 ק"מ- נתיב, ניגריה 32,000 ק"מ- נתיב, אנגולה 80,000 ק"מ- נתיב ועוד