פיתוח והקמה של מערכות לניהול מדרכות (PMS) מערכות PMS הן כלי קריטי למיטוב ההשקעה בתחזוקת רשתות כבישים גדולות. תוכנות ה- PMS ושירותי השירות שלנו משלבים GIS וכלים חזותיים, מאפשרים שאילתות, ניתוח ותצוגה קלה של נתוני רשת הכבישים ומספקים מנגנונים מתוחכמים לתכנון אופטימיזציה כלכלית של תחזוקת דרכים לטווח ארוך. הפרויקטים העיקריים שביצענו כוללים מיפוי 6500 ק"מ מכבישי ישראל עבור משרד התחבורה, ופרויקט של הבנק העולמי למיפוי 6000 ק"מ של כבישים לממשלת רומניה.