חברת מ.נ.מ. מהנדסים עוסקת בתכנון מבנה ושיקום מיסעות עבור נתיבי ישראל, נתיבי איילון, רכבת ישראל, נת"ע,  משרד הביטחון, רשויות מקומיות ועוד.