מ.נ.מ. ההנדסה מוסמכת על ידי רשות ההסמכה במעבדה בישראל לאישור מעבדה בתחומי הקרקע, הגיאומכניקה, הכבישים וחומרי המדרכה.