חברת מ.נ.מ. מהנדסים מבצעת ניהול ופיקוח על פרוייקטים של פיתוח סלילת כבישים, מסלולים ומערכות תשתית. כבישים עירוניים ובין עירוניים (עיריית תל אביב, חיל האויר הישראלי, עזרה וביצרון, עיריית חדרה ועיריות נוספות).