תכן מבנה ושיקום מסעות


 

חברת מ.נ.מ. מהנדסים עוסקת בתכנון מבנה ושיקום מיסעות עבור החברה הלאומית לדרכים - מעצ, משרד הביטחון, הרכבת, רשויות מקומיות ועוד.