לחברת מ.נ.מ. מהנדסים, מערך בקרה והבטחת איכות בפרוייקטים של סלילת כבישים וגשרים. החברה ריכזה את כתיבת מפרטי בקרת האיכות של מעצ ואף פיתחה מוצר תוכנה יחודי לליווי ביצוע בקרת והבטחת איכות בפרוייקטי סלילה וגישור. תוכנה זו הינה היחידה בשוק התואמת דרישות איכות של החברה הלאומית לדרכים - מעצ.
החברה מבצעת הבטחת איכות בפרוייקטי מעצ וחברת חוצה ישראל.